top of page
Foto 2019-10-15 10 20 47_edited.jpg

PLANTANS FÖRSKOLA

UPPSALA

Hem: Välkommen

OM PLANTANS FÖRSKOLA

Vår verksamhet är inrymd i en lokal i hörnet Fredsgatan-Börjegatan i centrala Uppsala. Vi har ljusa fina lokaler med stora fönster som vätter ut mot gatan och omgivningarna.

Plantan startades som ett föräldrakooperativ 1977 med ombildades 2005  till personalkooperativ. 

Vi använder oss mycket av vår närmiljö då Plantan inte har någon egen gård. Vi är ofta i Vasaparken och Vindhemsparken på eftermiddagarna.

Vi gör dessutom regelbundet längre utflykter runt om i våra omgivningar.

En av våra förskollärare är även gymnastikledare och har gymnastik på Fyrishov ca två gånger i månaden med våra äldre barngrupper.

I Plantans kök jobbar vår utbildade kock Anders som lagar all mat från grunden.

Barngruppen består för närvarande av 30 barn fördelade på tre åldersgrupper. Tussilago med 1-2 åringar, Blåklockorna med 3-4 åringar och Äppelblommorna med 5-6 åringar. 

20191009_103427.jpg
Hem: Om oss
IMG_E3560.JPG

REGGIO EMILIA INSPIRERAD FÖRSKOLA

På Plantan är vi sedan många år tillbaka inspirerade av Reggio Emilias kommunala förskolor i Italien och deras upphovsman Loris Malaguzzi. För oss innebär det att vi arbetar med ett projektinriktat utforskande utifrån det kompetenta barnet. Barnens lek, fantasi, skapande, intressen och utforskande ligger till grund för hur vi planerar och genomför verksamheten. Genom att dokumentera det barnen säger och gör synliggör vi barnens utforskande och lärande.

    

Barnet har hundra språk,

hundra händer, hundra tankar

hundra sätt att tänka

och leka och tala på

hundra alltid hundra

sätt att lyssna

och förundras, att tycka om

hundra lustar att sjunga och förstå

hundra världar att uppfinna

hundra världar att drömma fram”

Loris Malaguzzi

Foto 2019-09-04 12 52 15_edited.jpg
Foto 2019-11-06 10 24 30.jpg

GRUPPEN HÅLLER INDIVIDEN I SINA ARMAR

Demokrati och delaktighet genomsyrar verksamheten på Plantan. Alla barn är lika viktiga i den gemenskap som förskolan utgör. Barnen ska mötas med respekt utifrån de unika individer de är, bli sedda och få sina grundläggande behov av trygghet tillgodosedda. Vi tror på att bygga en stark grund för barngruppen där individerna ska kunna växa tillsammans med alla sina olikheter. Vi ser grupplärandet som den högsta formen av individuellt lärande. Vi tror på hänsyn, empati och förståelse för vår omgivning både i sociala relationer som i relation till vår omvärld. Det är för oss ett hållbart lärande.

Hem: Medarbetare

FÖRÄLDRAMEDVERKAN
&
ÖPPETHÅLLANDE

Föräldramedverkan på Plantan innebär bland annat att varje förälder är med en gång per år och storstädar förskolans lokaler med 6-7 andra föräldrar. Det är ett fantastiskt sätt för oss att bygga upp gemenskapen och en känsla att vi alla är delaktiga och tar ansvar för Plantan. 

Plantan håller öppet kl. 7.30-17.30 alla vardagar.

Verksamheten är stängd 6 dagar om året för personalens utbildning, utvärdering och  planering av verksamheten. Vi har också semesterstängt under 4 veckor, vanligtvis i juli. Under dessa stängda dagar får ni anmäla ev omsorgsbehov i förväg. Omsorgen kan då bli i annan verksamhet. 

20191114_092440_resized_edited.jpg
Hem: Vårt uppdrag
IMG_3646.jpg

ÖPPETHUS

En gång per läsår har Plantan öppethus för er som är nyfikna på vår verksamhet och har ställt eller funderar på att ställa era/erat barn i kö hos oss.
Då visar vi lokalerna och kan svara på era frågor. 
Ansökan om plats sker genom Uppsala kommun, antagning förskola, vi har ingen privat kö. 
Varmt välkomna!

 ÖPPETHUS 2025 är planerat till februari
datum meddelas 
Vi tar inte emot besök under andra tider. 

Hem: Program

PERSONAL

PERSONAL

...

Jenny Hedberg, rektor/leg.förskollärare
Nadia Edström, leg.förskollärare 
Johanna Bladsjö, leg.förskollärare
Evelina Hedensjö, leg.förskollärare
Emelie Blomberg, barnskötare, konstpedagog
Jenny Karlsson, leg.förskollärare
Anders Henriksson, kock
Simon Hjelm, barnskötare, resurs
...

HUVUDMAN

Plantans styrelse

...

Nadia Edström, ordförande

Jenny Hedberg, kassör

Johanna Bladsjö, sekreterare

Kirsten Havemose, suppliant  

...

Hem: Informationspaket

STYRDOKUMENT

Hem: Funktioner

KONTAKTA OSS

Börjegatan 9
753 13 Uppsala

@forskolanplantan

018-506015 el. 0703 644149

IMG_E3558.JPG
Hem: Kontakt
bottom of page