Välkommen till Plantans förskola

Plantans förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i centrala Uppsala. Här arbetar vi utifrån ledorden lust, fantasi, lek, lyssnande, demokrati och delaktighet. Barn, personal och föräldrar samverkar i det livslånga lärandet, i en gemenskap präglad av värme. Plantan är en mötesplats för både stora och små människor.