Projekt

Som den Reggio Emilia-inspirerade förskola vi är arbetar vi utifrån kortare och längre projekt, vilka tar sin utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vissa projekt omfattas av hela gruppen medan andra, mindre projekt drivs av ett färre antal personer. Vissa projekt kan sträcka sig över hela terminen medan andra blir kortare och intensivare.