Personal

Nadia Edström, förskollärare

Evelina Hedensjö, förskollärare

Jenny Hedberg, förskollärare

Sanna-Maria Gerbrand, förskollärare

Sanna Carlsson-Kravik, förskollärare (föräldraledig)

Johanna Bladsjö Eriksson, förskollärare (föräldraledig)

Emelie Eriksson Blomberg, konstpedagog

Anders Henriksson, kock

Clara Edström, Jenny Karlsson och Simon Hjelm vikarier/resurs. Sex av oss har varit i Reggio Emilia i Italien på en veckolång kurs. Vi har deltagit i ett flertal kurser anordnade av Reggio Emilia-institutet i Stockholm.