Om Plantan

Verksamheten är inrymd i en före detta Konsumlokal i hörnet Fredsgatan-Börjegatan. Lokalen genomgick under 2003 en omfattande renovering efter en fuktskada, vilket möjliggjorde diverse förändringar mer anpassade efter förskolans behov.

 

Plantan har ingen egen gård och därför använder vi ofta Vasaparken och Lutisparken. Vi gör dessutom regelbundet längre utflykter till Stabbyskogen med matsäck från Plantan. En av våra förskollärare är även gymnastikledare och har gymnastik på Fyrishov ca två gånger i månaden med våra äldre barngrupper.

 

Vår barngrupp består för närvarande av 30 barn fördelade på tre åldersgrupper. I den yngsta gruppen är det just nu åtta 1-2-åringar och två pedagoger, 3-4-åringarna är nio barn och två pedagoger och 5-6-åringarna är just nu tretton barn, två pedagoger och en medhjälpare. Personalen består av totalt nio pedagoger och en kock. Placering på förskolan sker medelst ansökan till den kommunala placeringsenheten.

 

Öppet hus har vi två gånger per år på Plantan. Då är ni som funderar på att välja Plantan som förskola för ert barn välkomna.