Miljö

I Reggio Emilia säger man att miljön är ”den tredje pedagogen”. En stimulerande och föränderlig miljö skapas i samspelet mellan oss som verkar här. På Plantan innebär det oförutsägbara rum med stora utvecklingsmöjligheter.