Kontakt

Plantans förskola
Börjegatan 9
753 13 Uppsala

Tel. 018-506015
Mobil 0703-644149

info@plantansforskola.se

Kontaktperson Jenny Hedberg (föreståndare)