Hur vi arbetar

På Plantan är vi sedan många år tillbaka inspirerade av Reggio Emilias kommunala förskolor i Italien och deras upphovsman Loris Malaguzzi. Här i Uppsala ingår Plantan i ett nätverk (Prisma) av förskolor och skolor som förenas och inspireras av denna filosofi. Vi träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, fördjupa och utveckla vårt arbete.