Förhållningssätt

Demokrati och delaktighet genomsyrar verksamheten på Plantan. Alla barn är lika viktiga i den gemenskap som förskolan utgör. Barnen ska mötas med respekt utifrån de unika individer de är, bli sedda och få sina grundläggande behov av trygghet tillgodosedda.


Den dagliga verksamheten präglas av ett innehåll som stimulerar fantasi, skapande och kreativitet, som lyfter vardagen och drivs av nyfikenhet och lust. Leken och lekfullheten är ständigt närvarande i allt som sker.

Barn är av naturen nyfikna och vill lära sig saker. De kan mycket utifrån sina erfarenheter och har olika tankar och teorier om det som sker. Barnens egna tankar, funderingar och fantasi är utgångspunkt för de projekt vi arbetar med under året. Barnens tänkande och lärande av varandra utgör den grund som vi pedagoger arbetar utifrån, lyfter och utmanar på olika sätt.


Genom att dokumentera vad barnen gör och säger kan vi få syn på hur de tänker och vad som intresserar dem just nu. Det är viktigt för att förstå hur vi kan gå vidare med olika projekt och föra gruppen vidare mot en lustfylld och trivsam samvaro, där alla får utrymme.