Föräldraråd

Föräldragruppen representeras av ett föräldraråd. Nya representanter i föräldrarådet väljs/utses varje årsskifte. Om du har synpunkter eller frågor som du av en eller annan anledning inte vill fråga personalen om vänder du dig till föräldrarådet. Föräldrarådet finns också representerat när vi har öppet hus och ser till att en fest ordnas under året.