Välkommen till Plantans förskola

Plantans förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i centrala Uppsala. Här arbetar vi utifrån ledorden lust, fantasi, lek, lyssnande, demokrati och delaktighet. Barn, personal och föräldrar samverkar i det livslånga lärandet, i en gemenskap präglad av värme. Plantan är en mötesplats för både stora och små människor.

Именно здесь гдз по алгебре 9 класс макарычев


При правильном и целом раскладе к работе с решебником у родителей возникает шанс результативно контролировать выполнение домашних заданий. Родители становятся многопрофильными репетиторами. Вот только материальных трат это никаких не предполагает. К тому же, предназначена проводить более своего с мальчиком, тщательно следить за тем, сколько легко идет слушание на всех шагах.